براساس تحقیقات انجام شده تنها در ایران سالانه بیش از ۳ میلیون تن پلاستیک تولید می شود و بیشتر پلاستیک ها نیز بادوام هستند و صد ها سال طول می کشد تا به خودی خود تجزیه و نابود شوند.
بر اثر آلودگی حاصل از کیسه‌های پلاستیکی، سالانه تعداد زیادی از جانوران آبزی در جهان تلف میشوند و کیسه های پلاستیکی توسط حیوانات بلعیده شده و منجر به مرگشان میشوند. بسیاری پرندگان نیز به دلیل گیر افتادن داخل کیسه های پلاستیکی نمیتوانند پرواز کنند
کوچکترین قدمی که میتوانیم برای اینده خودمان و محیط زندگیمان برداریم این است که از دریافت کیسه پلاستیکی در هنگام خرید خودداری کنیم و همیشه یک کیسه پارچه ای به همراه داشته باشیم.

#نه_به_کیسه_پلاستیکی #نیوشا_ضیغمی