سمپاشی،فیلم جذابی که بی صبرانه منتظر حضورش در جشنواره ها هستیم،#سمپاشی ساخته #علی_یاور باحضور #امیرجعفری #امیرآقایی #رضایزدانی و#مهدی_ماهانی .نقشم بسیار متفاوته امیدوارم دوست داشته باشید