بزرگترین شانسی که میتونی تو زندگیت بیاری رفاقت با آدمای بامعرفته. خوشحالم که شما دونفر سر راه زندگی من قرار گرفتید. ایشالا دوبرابر این خوبیایی که به من کردید تو زندگی‌هاتون اتفاق بیفته.

چه عکس قشنگی شد....