بی کی بگم که نبودن بعضی از آدم ها نبودن نیست اونا هستنن.... از متن نمایش”چشمهایی که مال توست” چاپ شده در نشر مروارید! با نهایت تالم به استحضار میرسانیم که مجلس ترحیم ادیب فرزانه ،استاد جان و روح ،دانشمند جهان ادبیات “دکتر “مظاهر مصفا” ۱۳ آبان ،ساعت ۴ تا ۶در هتل لاله، سالن گلزار، خیابان فاطمی نبش خیابان خجاب برقرار می‌باشد،بی شک با مهمان دوستی مثال زدنی این مرد سخاوتمند مجلسی پر شکوه از یاران برای وداعش بر پا خواهد شد! #دکتر_مظاهر_مصفا#عشق#سخاوت#دانشمند#تسلیت#ادبیات#ایران#مفاخر#دانشمند