گروه دوست داشتنى ستایش ممنونم ...
جناب آقاى مطلبى عزیز، در کنارتون آموختم و یکى از دلچسب ترین شخصیت هاى دوران بازیگریم با قلم شما شکل گرفت...
جناب آقاى زرین کوب عزیز
تهیه کننده حرفه اى و کاربلد سریال ستایش از شما سپاسگزارم...
و جناب آقاى سلطانى مهربان که وجود شما گوهر کمیابى هست و واقعا در هر سه فصل ستایش کنار شما همه چیز عالى بود ...
تک تک عوامل پشت صحنه و گروه بازیگران فوق العاده ستایش ...
و در آخر از شما مردم عزیز ممنونم براى تمام لطفى که به من و سریال ستایش داشتید
با آرزوى بهترین ها براى شما
نرگس محمدى