بعضی کارها چقدر خاطره های‌خوب برای ادم بجا میزاره
خانم‌شمس ممنون ازشما برای فیلم دختر عمو و پسر عمو.