از همه عزیزانی که تو این مدت محبت کردند تولد من رو تبریک گفتند، ممنونم! از همینجا تولد اون عزیزانی که تاریخشون رو نمیدونم رو تبریک میگم.