سلام
کارهای جدید ساختم‼️ ولی ‌نمیدونم کدوم رو‌ پخش‌ کنم
و یخورده گیج ‌شدم سر انتخاب فضاش
ولی با خود خیلی حساس و وسواسیم
بالاخره به نتیجه میرسم اما می دونم سخت
ولی بازم خوشحالم که بزودی کنسرت ها شروع میشن
و خیلی خیلی دلتنگ دیدارتونم
پاییزتون خوش رنگ