میگن رفیق قدیمی اش خوبه

اما همیشه استثناء وجود داره

مسعود زمانی مدیر تولید فیلم سگ بند،رفیقم، خسته نباشی مرد، دمت گرم.