ابراهیم آبادی
بازیگر پیشکسوت ،تئاتر و سینما و تلویزیون ،پس از تحمل یک دوره بیماری درگذشت.
تسلیت به خانواده محترمش