روحش شاد و یادش گرامی. آرزوی بردباری برای دوستداران و بازماندگان
#ابراهیم_آبادی