ستایش تمام شد، سپاس از آقای سعید سلطانی عزیز کارگردان این مجموعه و آرمان زرین کوب تهیه کننده و سعید مطلبی نویسنده که زحمات بسیار برای تولید این اثر کشیدند.
دم همه ی عوامل و بازیگران خوب گرم، مشتی هستین
سپاس فراوان از مردم و بینندگان نازنین که سریال رو دیدند و کاستی هایش را بر ما بخشیدند
تقریبا‌ ًمخلص همه هم هستم
زود دوباره همو میبینیم،
شاید وقتی دیگر...