روناک چه کرده امشب فقط یاد روزها و شب هامون تو علامه جنوبى افتادم.