ده سال پیش است در نمایش اهل قبور نوشته و کار حسین کیانی که در چهارسوی تئاتر شهر به روی صحنه میرفت داستان خانواده ای بی بضاعت و پر از درد و رنج که برای امرار معاش و فرار از گرسنگی به تشویق پیمانکاری دغل در یکی از دورترین نقاط مرزی به کندن قبر برای اجساد دشمنان احتمالی روی آورده بودند
نمایش پر بود از صحنه های کمدی ممزوج با لحظه های تراژیک که خاطرات خوشی را در آن ایام برای گروه رقم زد.
در این نمایش شهرام حقیقت دوست،امیر رضا دلاوری ،مهدی پاکدل،حمید رضا آذرنگ،فریده سپاه منصور،سیامک صفری،الهام پاوه نژاد،علی رضا آراو اینجانب به روی صحنه میرفتیم