روزی به یکی از مدیران سینمایی که نصحیتم می کرد و می گفت شما از سینماگران بین المللی عقب ترید و سینمای ایران باید فلان و بهمان شود گفتم می دانید فرق ما با سینماگران دیگر نقاط جهان در چیست؟ ما بیش از نصف عمرمان را در راهروهای ارشاد برای گرفتن مجوز می گذارنیم و نصف دیگر عمرمان را در راهروها و اتاق هایی که باید پاسخ دهیم چرا ساختیم و اصلا چرا فیلم می سازیم!
وقتی هم در این رقابت نابرابر جایزه می گیریم در خانه پدری به جرم گرفتن جایزه متهم هم می شویم!
فیلمسازان جهانی به فرم و تکنیک و روایت و داستان و قصه گویی فکر می کنند اما ما مدام... تلخ است آنچه بر #خانه_پدری می گذرد.