پس از آنکه مرگ مرا در رباید، مبادا که پیکر من به زر و یا سیم بپوشانید. یا در تابوتی از زر و سیم و از آن دست نهید، که پیکرم را با شتاب که توانید به خاک بسپارید. آرامیدن به کدامین جای فرخنده تر از خوابیدن بر دامان خاک است که مادر همه زیبایی‌هاست، که دایه همه نیکی‌هاست؟ در سراسر زندگی دوستار مردمان بوده‌ام، و چه چیز نیکوتر از به خاک پیوستن و به مردمان بهره رساندن؟
#آسوده_بخواب_کوروش
من تو این سالها هیچوقت قسمت نشده بود آرامگاه کوروش بزرگ برم و اینقدر خوشحالم که امسال این اتفاق افتاد ، شاید باورتون نشه ولی یه آرامشی اونجا بود که باور کردنی نبود و دلم نمیخواست از اونجا برم و اینکه همون لحظه وسط تابستون گرم یه بارونی شروع به باریدن کرد که هزار برابر زیباتر و پرابهت تر به نظر میرسید و افتخار میکردی به عنوان یک ایرانی که مردان بزرگی چون کوروش رو تو تاریخمون داشتیم و داریم .با احترام به دوستان با فرهنگ و بزرگوار خودم به خاطر یه سری کامنتهای نامربوط و بدون تفکر مجبور شدم کامنتها رو ببندم . گاهی خجالت میکشم از اینهمه تفکر بی منطق بعضی از دوستان که امیدوارم خدا به راه راست و تفکر درست هدایتشون کنه . در ضمن اینجا صفحه شخصی منه وبه نظر من باید به علائق و سلیقه های همدیگه احترام بگذاریم .