سکوتت را ندانستم نگاهم را نفهمیدى نگفتم گفتنى ها رو تو هم هرگز نپرسیدى #اردلان_سرفراز