بعضی از آدما انقدر بی نظیرن که تو قلبشون رو با تمام وجود لمس می کنی، رفیق بی نظیر و دوست داشتنی من احسان جانم وجود تو برای من خیلی با ارزش و مهم است ... تو با صدات عشق رو به مردم هدیه می دی و رفاقت هم مثل صدات
بی نظیر و درجه یک و .... تولدت مبارک عزیز دل ...
امیدوارم هر سال بیش از سال قبل بترکونی و امسال پر از موسیقی و عشق باشی ...
پ ن: در ضمن اکنون که این نامه رو برای تو می نویسم، قلم در دستم می لرزد و دلم برایت تنگ است.. ببین هواپیما چرا نمی پره