باید افتخار کنیم که کشورمان دردنیا به فرهنگ و هنر نزد جهانیان شهره است و باید روز به روز برای بیشتر شناخته شدن این فرهنگ غنی تلاش کنیم که مسیر پیشرفت هر جامعه اى از فرهنگ می گذرد. به امید اینکه اولویت سرمایه گذاری جامعه به حمایت و قدردانى از شخصیت های شاخص و برجسته باشد تا استعدادهای تازه را پرورش دهند تا این راه فرهنگی را برای حفظ و اشاعه فرهنگ و هنر سرزمینمان ادامه دهند تا کیهان کلهر ها تاکثیر شوند
تبریک به استاد کیهان کلهر عزیز و دوست داشتنى برای دریافت جایزه جهانى موسیقى وومکس ۲۰۱۹
و تبریک به تمام مردم ایران
#کیهان_کلهر#امیرتاجیک