انجلیا جولی رو ى دستش فارسی تایپ کرده (تتو)، گمان کنم همین روزا از فرط علاقه زیاد میاد اینجا زندگی میکنه
و
بازیگری را همینجا ادامه میده
گمان کنم تو اولین فیلمش نقش دختر بزرگ خانواده را بهش میدن که بچه دار نمیشه و شوهرش کتکش میزنه -
اولین سکانسش هم با اوردن سینی چایی شروع میشه
-
همه هم بهش میگن جشنواره جایزه میبری ولی نمیبره -
یک روزایی هم سر کار انقدو بهش دیر سرویس میدن بره خونه که براد پیت میاد دنبالش
-
صبحانه هم ساعت ٦ تو لوکیشن سرد چایی و نون بربری و پنیر میخوره کنار گاز پیک نیکی و روی صندلی پلاستیکی -
قسط اخر دستمزدش هم یا نمیدن یا انقدر دیر میدن که نگو -
و خیلی لحظات جالب که همکارانم میتونن تجسم کنند