اگر طعنه بزنیم کسی مسخره مان نمی کند اما همینکه به چیزی واقعا ایمان داشته باشیم همه به سرمان می ریزند.
#اوریانافالاچی
پ ن:تحت هیچ شرایطی باورهات و نظام ارزشیتو زیر پا نگذار، حتی اگه یکبار اونهارو زیر پا گذاشتی ، بدون که بازی رو باختی چون آدم های اطرافت دیگه روت حساب باز نمیکنن، بهت بی اعتماد میشن، اعتبارتو از دست میدی و تو رو دیگه جدی نخواهند گرفت.
با ایمان کامل بدون ذره ای شک، فقط برای رویایی که براش خلق شدی بجنگ و برو جلو
خبرهایی خوش در راهه دوستان