آفریدگار زیبایم
جز تو هیچکس قادرررر نبود
خواب راحت مرا بر زند
من از توام
تو از قلب من
آنگونه مرا دوس میداری که لایقش هستم
آنگونه خدایی میکنی که لایقش هستی
منتظر دستهای تو هستم
آرامش را به زمین باز گردان
آفریدگار مهربان ما
که جز تو ....پناهی نیست
عکس : آرمان کارخانه