پاییز زیبا که تمام فصل ها حسودیشون میشه به زیبایی تو من تو بهار به دنیا اومدم ولى عاشق فصل پاییزم