#باور نوع نگاه ما به شکست، اهمیت فوق‌العاده‌ای در مسیر موفقیت‌مان خواهد داشت. همه‌ی ما روزی شکست را تجربه کرده‌ایم و باز هم تجربه خواهیم کرد. شکست بعضی را فلج می‌کند، و بعضی را برمی‌انگیزاند...
آلکس فرگوسن