هیچ‌وقت نمی‌شه همه رو خوشحال نگه داشت. مخصوصاً تو موسیقی. سلیقه‌ها و دیدگاه‌ها همیشه متفاوتند. برای همین احساس می‌کنم کارهام بیشتر از هر چیز اول باید به دل خودم بشینه. بهترین و موندگار‌ترین کارهایی که ساختم مال زمانیه که تحت فشار بازار موسیقی و انتقادهای سلیقه‌ای (نه فنی) نبودم. وقتی کار به دل خودم بشینه، به دل کسانی که با من هم سلیقه هستند هم می‌شینه.... آهنگ بعدیم حتماً دلیِ دلیه .