سلام بزرگ

سلام هنرمند

سلام عمو ممدل عزیز

روزت مبارک

میگن امروز

روز هنرمنده

روزهنرمند برهمه هنرمندان ناب ایران زمین مبارک

عموممدل عزیز بخداوندی خدا امروزه روز

که هرزگاهی کارمیکنم،همه اش تو صحنه و پشت صحنه و تو مردم ،دنبالتون میگردم

بابا عزت که رفت

جمشیدخان که رفت

داودخان رشیدی که رفت

خدا حفظ کنه شما و بهروز وثوقی وآقای نصیریان و که وجودتون ،نفستون تکرار نشدنیه

خدا ازعمرمن کم کنه و به عمر شما اضافه

حسرت کارکردن با شماها و ناصرخان تقوایی

به دلم مونده

ازخداوند عمر با عزت و توام با سلامتی براتون میخوام

راستی از فرامرزصدیقی چه خبر

البته میدونم خداروشکر زنده است

خدا حفظ اش کنه

خدا همه تون و حفظ کنه

حرف زیاده و غصه نبودن نسل شما جلوی دوربین و صحنه مقدس تئاتر امانمو بریده

گفتنی ها زیاده و ...

بماند

روز هنرمند بر همه هنرمندان مبارک

روز هنرمند بر بهمن مفید عزیز و آقامرتضی عقیلی داغدیده مبارک

روح فردین و ناصرخان ملک مطیعی شاد

خداوند آقای ابراهیم آبادی رو هم شفا بده