بعضى وقتا حس میکنم
همه ى اون احساساتى رو که لازمه تجربه کردم
و از اینجا به بعد دیگه احساس جدیدى نخواهم داشت
هرچى که هست
فقط یه نسخه ى ضعیف تر از احساساتیه که قبلا داشتم
"دیالوگ یه فیلم که اسمش یادم نیست"
عکس: نادر پیرزاده