بیست سال گذشت از همکاری دوستانه و لذت بخش با الگویی از صبر و متانت. چه ساعات خوشی داشتیم اما قدرش را ندانستیم . دوست مهربانم ، مژگان صارمی هم بازنشسته شد و راهی یک زندگی جدید بدون دغدغه کاری گردید. سلامتی و شادی روز افزون را برایش خواستارم، گرچه تنهایم گذاشت. چه زود دیر میشود.