برای خودت یک سری هدف بذار. در موردشون سکوت کن. بزن همشونو بدست بیار. برای خود لعنتیت دست بزن✨. پ ن:با ایمان به چیزی که میخوای فکر کن ،قدم بردار و بدست بیار.خوبه الان همه ایستاده تشویقت میکنن.