«نمیره، میره آسته میره
دنبال چی‌ ان آدما
یکی میشه من
یکی تو، شانسه دیگه
احتمال میدم دیر اَ پا دراد
چون میخواد بیاد انتقام بگیره
اینجا به قهرمانا مدال نمیده
با اینا شاید منو یه روز بی نقاب ببینه
اینجا همش ساختگیه ...