هیچوقت ‌قدرت التیام دادن ۳ چیز را دست‌ کم‌ نگیر : موسیقی، دریا، ستارگان