مساله بر سر پول، قدرت و موقعیت اجتماعی نیست، بلکه چیزی است که واقعا دلت می‌خواهد و تو را راضی می‌کند. اگر این کار را بکنی- بدون توجه به ثمره و ماحصل آن- کسلی از زندگی تو رخت برمی‌بندد. انجام دادن کار صحیح از دید دیگران، سنگ‌بنای دلمردگی است.