بلند بلند فکر نکن فکراتو تحلیل میکنن خوششون نمیاد همه دوس دارن اونجورى که خودشون دوس دارن تو فکر کنى خودخواهیم عکس؛پارمیس