بی شک کیانوش عیاری از نوابغ سینمای ایران است و خانه پدری یکی از بهترین فیلمهای اوست..