عکس قدیمی از پشت صحنه تاتر «مکاشفه در باب یک مهمانی خاموش» خیلی زود میگذره و خوشحالم برای دوستهای عزیزم تو این عکس بخاطر موفقیتهایی که در این سالها بدست اوردند و درخشیدن