قبلا گفتم تعداد زیادی از پستهایم پاک شد پستهای حدود دوسال ،۳۶۰تا، اما مهر برای ما معنای مهمی دارد خیلی مهم، وراستش دلم نمی آید مهر۹۸بگذرد ولااقل این دو عکس را ازجشن تولد دلیل زندگیم، گندمم اینجا به یادگار نگذارم.
پ.ن.دخترکم!گندمم! خوش اومدی پائیزمان باتو هزار رنگ شد تولدت مبارک.