شب بارونی شما به خیر مراقب پیاده ها باشید،با آرامش ولبخند رانندگی کنید
پ ن؛ سلفی با دموکراسی کار علی عطشانی عزیز که تو جشنواره فجرمیبینیمتون یک کار جذاب ومتفاوت