تو ذهنم زندگی با تو مثه یه خواب شیرینه
تو تنها آدمی هستی که با احساس می بینه
تو اینجا،توی ذهن من یه اسب یه مزرعه داری
واسه نقاشی از رویا یه عالم منظره داری
چقدر خوشحالم از اینکه تو رو خوشبخت می بینم
بگو تو چی دلت می خواد می رم از باغ می چینم...
دلتون می خواد این جمله رو به کی بگین؟!
اینکه...چقدر خوشحالم از اینکه تورو خوشبخت می بینم...
راستی جونم براتون بگه که این کار زیبا رو در پیج همسر جانم آخرین پست ایشون ببینید البته هنوز منتشر نشده اما شک ندارم از شنیدنش لذت می برید