براى هواى بارونى آخرین روز مهر نود و هشت ترانه شهر بارونى بابک صحرایى عزیزم که سیامک جان عباسى عالى اجراش کرده. آرین بداهه پیانو زد و من هم خوندمش...بالاخره بارونه دیگه.