از شون کانری و محمد صلاح و دکتر دره تا رئیس جمهور اکراین و بقیه تماس گرفتن که ما چقدر شبیه شماییم و کلی ذوق و شوق واینا