با پسرم محمدحسین در بین الحرمین دعاگوی همه شما هستم.