یک اپلیکیشن امده میگه شما شبیه کدوم هنرپیشه خارجی هستی.
شانس ما عکس دادیم اخرش شبیه ژوله شدیم، حالا نمیدونم شانس من بد بوده شبیه ژوله شدم یا شانس ژوله بوده که جزو هنرپیشه های خارجی هست و شبیه بودنمون به ان باید افتخاری باشه .
بعد دیدم خود ژوله عکس داده شبیه جان لنون در امده 
دوباره یک عکس دادم به اپلیکیشن دیدم نه مسئله شانس نیست اصلا گوشیم ایراد داره -

AndroidOnlineNewsImage (8)