خودم می دونم ، باید رو بحث آموزش و تربیت بیشتر حساس باشم
#آیین #آیین_کریمی #نفس_بابا #پدرام #پدرام_کریمی #دریا