سلام موزیک ترس چطور بود؟
موزیک بعدی رو چند ثانیه شو پست قبلی گذاشتم دوست دارید زود پخش کنیم؟
موزیک های بعدی شاد باشه یا غمگین؟
#میثم ابراهیمی