هیچ‌وقت دل خوشی از سرما نداشتم و دلم برای پاییز و زمستون تنگ نشده. اما همیشه برای تموم شدن روزهای آفتابی غمگین می‌شم و دلم در تمام شش ماه سرد سال هوس ظهر تابستون می‌کنه.
‌‌‌‌فکر لم دادن زیر آفتاب تابستون! وای حتی فکرش هم می‌تونه منو خوشحال کنه و همون قدر آمدن سرما غمگینم می‌کنه.

با این عکس یادی کنیم ازسرمای محل کارمون یا همون سریرلند سرمایی‌ها رو تگ کنید مثلن