سالهاست که مراسم اربعین امام حسین
در منزل پدری من برگزار میشود/ قیمه بادمجان با گوجه گیلاسی - من و ایمن در کنار اَب‌َر مادر / دوستان شریک تقسیم و طبخ - نذری را با عزیزترین دوستِ سال گذشته میخورم.
امسال - همه چیز آرام بود/ کودکانه تمام حذف شدنی ها را بیرون ریخته بودم - سبک/ رها ....
بی نیاز از شرطها و تردیدها ....پرواز و چه همکلامی است این عزیزترین ...