هنوز هم‌ بعد از اینکه شهر یزد، به عنوان یک میراث جهانی در یونسکو ثبت شد، شاهد ویران شدن بافت تاریخی در این شهر و شهرهای دیگر استان یزد هستیم و ظاهرا میراث فرهنگی زورش به ویرانگران نمی رسد. بتازگی در شهر شاهدیه یزد و روستای ابرند آباد که قدمتی بیش از هزار سال( دوران ساسانیان) دارد، خانه تاریخی دیگری خراب شده است. این خانه ها به پارکینگ و سرویس بهداشتی تبدیل می شوند و یا بخشی از خیابان های پهنی که شهرداری شاهدیه آرزوی آن را دارد. بیشتر تپه های باستانی بخش ابرند آباد خاکبرداری و نابود شده. بتازگی یکی از آنها به پارک بانوان تبدیل شده. روش جدید آن است که ویرانگران نیمه شب آب زیر خانه ها می اندازند و خانه خودبخود خراب می شود. بارها تأکید کرده ام که بافت تاریخی در این روستادر حال نابودی ست و متأسفانه کسی توجه نکرده است. عکس دوم متعلق به خانه ای ست که خراب شده و آب زیر آن انداخته اند و عکس های دیگر متعلق به خانه ای در مجاورت آن که اگر میراث فرهنگی به داد آن نرسد، تبدیل به خیابانی صاف می شود و یا پارکینگ برای ماشین ها و سرویس بهداشتی برای آدم ها. بخشی از ابرندآباد در فیلم سینمایی نفس به عنوان لوکیشن استفاده شده است. بزودی عکس های دیگری از این ویرانگری فرهنگی و سکوت شهرداری و میراث فرهنگی منتشر می کنم #ابرندآباد #شاهدیه #شاهدیه_یزد #شاهدیه_گردی #شاهدیه_حسینیه_یزد #شاهدیه_یزد_ایران #میراث_فرهنگی #میراث_فرهنگی_یزد #شهرداری_شاهدیه