فکر کنم یه شعر خوب و‌ صمیمی برای خودم پیدا کردم. رو ملودیش یه مقدار کار می‌کنم ببینم چی در میاد...

باز هم ممنونم از همه‌ی کسانی که ترانه فرستادند و باز ببخشید اگه تک‌تک پاسخ ندادم و‌ جمعی در استوری تشکر کردم. سلامت باشید.