جمع حرفه ای، دوستداشتنی و خستگی ناپذیرفیلم (سگ بند) وخیلی دیگرکه در این عکس نیستند .دمتون گرم که هستید. مسعود زمانی(مدیر تولید) ،سیامک احصائی(طراح صحنه ولباس) ،ساعد نیک ذات(مدیر فیلمبرداری)توجه به عینکها یادتون نره