تو خیلی شجاعت داری، خیلی شجاعت داری که با تمام سختی‌ها یه بار دیگه صبح بلند میشی و ادامه میدی..... این رو خیلی از ما آدم ها باید به خودمون بگیم و از خودمون قدردانی کنیم!